Järgnevad tingimused kehtivad käesolevale Casinobaltics.com veebilehe kasutustingimustele:

 • Mistahes viide „Veebilehele“ ja selle kasutamisele tähendab casinobaltics.com portaali kasutamist.
 • Kui kasutustingimustes viidatakse „meile“, tähendab see Casinobaltics.com veebilehte.
 • Kui kasutustingimustes viidatakse „Sulle“, tähendab see veebilehte külastavat isikut.
 • „Tingimustele“ viitamine tähendab käesolevas dokumendis määratud kasutustingimusi.

Veebilehe kasutamine ja sellele ligipääsemine on seotud sinupoolse nõusolekuga antud kasutustingimustega seoses. Seda veebilehte külastades ja kasutades nõustud sa kasutustingimustega.

Me soovitame kasutustingimustega hoolikalt tutvuda, kuna selle veebilehe mistahes viisil kasutamine on täielikult seotud kasutustingimustega.

Kui sa ei saa kasutustingimustega täielikult nõustuda, peaksid veebilehelt lahkuma. Kui sa ei nõustu kõigega, mis on kasutustingimustes kirjas, ei ole sul lubatud veebilehte kasutada.

Me jätame endale õiguse muuta kasutustingimusi mistahes ajal ja viisil oma äranägemise järgi. Me võime seda teha ilma veebilehe kasutajaid muudatustest teavitamata. Veebilehe kasutamisega jätkamist võetakse kui uute kasutustingimustega nõustumist.

Sul on lubatud veebilehte kasutada ainult sel tingimusel, et sa nõustud kasutustingimustega ning järgid neid täielikult.

Veebilehe külastamisel nõustud sa järgnevate kasutustingimustega:

 1. Kogu sisu, mis veebilehel on avaldatud, on mõeldud üksnes informatiivsel eesmärgil. Me ei vastuta tulemuste eest, mis on tekkinud mistahes tegevustest, mida sa oled teinud pärast veebilehe sisu lugemist.
 2. Me ei korralda hasartmänge ega kasiinomänge ning ei paku sellist võimalust.
 3. Sa kinnitad ja lubad, et ei kasuta veebilehte (ega mistahes osa sellest) mistahes ebaseaduslike tegevuste jaoks ning lubad kasutada veebilehte vastavalt seadusandlusele. Me ei vastuta mistahes nõuete, kaotuste, kulude ja muu taolise eest, mis on tekkinud kolmandatel pooltel pärast seda, kui käesolevaid tingimusi on rikutud.
 4. Sa lubad, et ei laadi üles ega edasta veebilehele (ega meiega seotud serveritesse ja teenustesse) ühtegi arvutiviirust ega midagi muud, mis on mõeldud segama või häirima arvuti, arvutivõrgu või internetiseadmete tavalist töötamist.
 5. Sa ei loo ega avalda üheski veebilehe osas ühtegi hüperlinki ega ürita saada volitamata ligipääsu veebilehe mistahes osadele.
 6. Sa ei laadi üles ega edasta veebilehe kaudu mistahes sisu, mida meie või teised kasutajad võime pidada solvavaks, ebasobivaks või ebasündsaks. Sinna hulka kuulub sisu, mis võib tekitada ebamugavusi või ebavajalikku stressi. Meil on õigus selline sisu kustutada ilma selgituste või teavitusteta.
 7. Me ei garanteeri, et veebilehel ei ole vigu või häireid. Kogu sisu esitatakse „nagu on“ ja „nagu saadaval“ põhimõttel. Lisaks kannad sa ise täielikku vastutust mistahes tegevuste eest, mida sa oled teinud veebilehel oleva informatiivse sisu tagajärjel. Kui sa pole veebilehega rahul, on ainus lahendus veebilehe kasutamise lõpetamine. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, olgu tegemist otseste, kaudsete, tulenevate või muud liik kahjudega, sealhulgas kaotatud raha.
 8. Väärtuslikuma sisu pakkumiseks võib meie veebileht sisaldada linke teistele veebilehtedele või allikatele. Sa mõistad ja nõustud, et me ei vastuta selliste linkide ja allikate kättesaadavuse eest ning me ei ole ei kaudselt ega otseselt seotud vastavate veebilehtede ja allikate sisu (sealhulgas eksitav või vale sisu) ning privaatsustoimingutega. See kehtib ka mistahes reklaamidele või muudele materjalidele või teenustele, kuhu lingid võivad suunata. Me ei vastuta mistahes kaotuste või rikkumiste eest, mis on tulenenud taolise sisu, toote või teenuse kasutamisest.
 9. Reklaamipakkujad ja meie oleme seotud põhimõtetega, mis on kirjas hasartmänguseaduses. Seaduse eesmärk ona) ennetada seda, et hasartmängud tekitaksid sõltuvusprobleeme/seadusega pahuksi minemist või seda tegevust kasutataks seadusevastaselt või seaduse rikkumiseks;
  b) tagada, et hasartmänge korraldatakse ausalt ja vastutustundlikult;
  c) kaitsta lapsi ja tundlikke inimesi kahjude eest.
 10. Me peame ülaltoodud põhimõtteid alati silmas ja tegutseme vastavalt.
 11. Pea silmas, et kui esitad sellele veebilehele sisu (näiteks kommentaari või kirja), annad Casinobaltics.com lehele eksklusiivse, tasuta, igavese, ülekantava, tagasivõtmatu õiguse seda sisu kasutada, taasavaldada, muuta, kohandada, tõlkida, levitada ja avaldada.
 12. com ei vastuta mistahes kaudse info eest. Me püüdleme selle poole, et meie lehel ei oleks ebatäpset infot, ent Casinobaltics ei garanteeri, et kolmandate poolte veebilehtedel olev info on täpne.
 13. com ja meie tiim ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud sellel veebilehel olevatest materjalidest otseselt või kaudselt.
 14. Sa vastutad selle eest ja kinnitad, et veebipõhised hasartmängud on sinu elukohariigis lubatud ning sa oled kasiinos mängimiseks lubatud vanuses. Sa vastutad selle eest, et sa käituksid vastavalt oma riigis olevatele hasartmänguseadustele.
 15. Kogu Casinobaltics.com veebilehel olev sisu on kaitstud autoriõigustega ning selle seadusevastane kasutamine, levitamine ja taasesitamine rikub autoriõiguseid ja/või kaubamärgiseaduseid.