Infoturbe eesmärgid

Casinobalticsi infoturbe eesmärk on tagada, et meie põhitegevus ja tugitoimingud töötaksid minimaalsete häiretega.
Casinobaltics.com tagab, et kogu info, mida kasutatakse ja salvestatakse GiG-i poolt, on täiesti kättesaadav ja terviklik. Veebileht tagab, et kogu asjakohast infot salvestatakse vastavalt asjakohastele konfidentsiaalsusreeglitele.

Infoturbepoliitika

Käesoleva poliitika eesmärk on kaitsta organisatsiooni meediumeid nii sisemiste kui ka välimiste ja tahtlike või tahtmatute ohtude eest.

Organisatsiooni põhimõtted on järgnevad:

  • Konfidentsiaalsele infole on ligipääs ainult neil, kellel on seda vaja. Alati järgitakse privileegide ja ligipääsuõiguste põhimõtet.
  • Hoolimata Casinobalticsi süsteemide muutustest jääb info stabiilsus, turvalisus ja kättesaadavus alati samaks.
  • Meie kliendiinfo ja äriinfo on alati range jälgimise all.
  • Tööstuse juhtiva platvormi ja meediapakkujana on meie eesmärk pakkuda kõrgtasemel turvalahendusi meie iGaming partneritele ja nende klientidele.
  • Kõikidesse meie süsteemidesse ja äritoimingutesse on integreeritud mängureeglite ja muude seadusenõuete vastavus.

Infoturbe riskid

Casinobaltics.com portaalis hallatakse riske inforiskide haldussüsteemi poolt, mis on kohandatud tagamaks riskide õigeaegse tuvastamise ja asjakohase abimeetme, võimaldades ettevõttel teha otsuseid tänu integreeritud riskipõhilisele lähenemisviisile.

Kohustused

Iga töötaja on kohustatud järgima infoturbepoliitikat. Kõik juhatajad on otseselt vastutavad selle eest, et nende tiimides rakendataks infoturbenõudeid.

  • Juhatuse esimees on otseselt vastutav Casinobaltics.com portaali infoturbepoliitika arenduse, planeerimise, rakendamise ja toimimise eest.
  • Siseauditi komitee vastutab otseselt selle eest, et kontrollida ning kinnitada infoturbesüsteemi tõhusust.
  • Käesolev turvapoliitika vaadatakse üle alati, kui ettevõttes toimuvad märkimisväärsed muudatused.